Noni - Instytut urody > Regulamin
Regulamin Zaproszeń Urodzinowych Noni Instytut Urody

1. Noni Instytut Urody z okazji 5-cio lecia salonu oferuje vouchery – bony podarunkowe, które uprawniają do korzystania z usług salonu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Do skorzystania z Urodzinowych Bonów Podarunkowych są uprawnieni wszyscy Klienci, którzy skorzystali z naszych usług w okresie od 14.12.2015 roku do 14.12.2020 roku.

3. Bony podarunkowe są ważne do dnia 28 lutego 2021 roku.

4. Bony podarunkowe uprawniają do zabiegów ze zniżką wg poniższych progów:

 • Klient otrzymuje 30 zł zniżki na usługę w kwocie równej lub wyższej niż 150 zł lub

 • Klient otrzymuje 50 zł zniżki na usługę w kwocie równej lub wyższej niż 200 zł.

5. Bon podarunkowy można wykorzystać podczas jednej wizyty.

6. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu vouchera powoduje utratę jego ważności.

Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2020 roku i obowiązuje do dnia 28 lutego 2021 roku

Regulamin Korzystania z Zaproszeń w NONI Instytut Urody

 1. Zaproszenia Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w Noni Instytut Urody zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Zaproszenia. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.nonicieszyn.pl

 2. Zaproszenia mogą być wystawiane na wskazaną osobę lub Na Okaziciela, na konkretną usługę/zabieg/pakiet lub na określoną kwotę.

 3. Zaproszenia są ważne 3 miesiące.

 4. Zaproszenie można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

 5. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 725 03 03 40, drogą mailową, FB lub osobiście.

 6. Bezpłatne odwołanie umówionej wizyty może nastąpić najpóźniej 20h przed jej planowanym terminem drogą telefoniczną, mailową, FB lub osobiście. W PRZECIWNYM WYPADKU ZAPROSZENIE ZOSTAJE UZNANE ZA ZREALIZOWANE w wysokości 40% wartości zamawianych usług w przypadku rezerwacji zabiegów trwających do 1 godziny lub 60% wartości w przypadku gdy zamawiane zabiegi trwają powyżej godziny.

 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nie przyjścia na umówiony termin Noni Instytut Urody zastrzega sobie prawo do obciążenia 100% wartości zabiegu.

 8. Zaproszenia niezrealizowane zgodnie z terminem ważności przepadają.

 9. Zaproszenie należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

 10. W sytuacji spóźnienia się na umówiony zabieg, czas trwania usługi zostaje skrócony o czas spóźnienia.

 11. Zaproszenie nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Zaproszenia, które opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

 12. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Zaproszenia, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia

 13. Zaproszenia imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

 14. Zaproszenie nie podlega wymianie na kosmetyki będące w sprzedaży detalicznej salonu.

 15. Integralną częścią Zaproszeń Upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

 16. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

Regulamin korzystania z usług w Noni Instytut Urody

1. Noni Instytut Urody jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha.

2. Noni Instytut Urody czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w soboty 8.00-15.00

3. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 10 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu w celu wypełnienia ankiety klienta.

4. Zabiegi wykonywane są w gabinetach i pomieszczeniach dostosowanych do konkretnych rodzajów usług.

5. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu. Czas skrócenia zabiegu nie podlega wykorzystaniu go w innym terminie.

6. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie recepcji z co najmniej z 20-godzinnym wyprzedzeniem. Noni Instytut Urody zastrzega sobie prawo do nie obsługiwania klientów, którzy kilkakrotnie nie odwołali i nie przybyli na umówione zabiegi.

7. Realizacja zaproszeń objęta jest „Regulaminem korzystania z zaproszeń w Noni Instytut Urody”.

8. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają w przypadku nieodwołania wizyty z 12-godzinnym wyprzedzeniem.

9. Osoba cierpiąca na jakąkolwiek chorobę, zobowiązana jest do poinformowania o tym pracownika Instytutu Noni przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem. Osoba, która nie ujawnia informacji lub zataja informacje o swoim stanie zdrowia korzysta z usług oferowanych przez Instytut Noni wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Osoby, które mają zamiar skorzystać z zabiegów, a zwłaszcza zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń, są zobowiązane zapoznać się z kartą przeciwwskazań oraz potwierdzić ten fakt wypełnieniem i podpisaniem formularza karty. W przypadku niepodpisania Karty Klienta, zabieg nie zostanie wykonany.

11. Za usługi świadczone przez Noni Instutut Urody istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać na 1 dzień roboczy przed umówionym zabiegiem.
10. Do Noni Instytut Urody nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników salonu oraz których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

11. Przed wejściem do salonu i przed rozpoczęciem korzystania z usług tam oferowanych należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym w recepcji oraz na stronie internetowej. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019r. Noni Instytut Urody zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Copyright by nonicieszyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Całkowity zakaz kopiowania zdjęć oraz treści.
Created by Nikoreklama
error: Zakaz kopiowania i zapisywania zdjęć oraz materiałów.